top of page

Careers

บริษัท เรนโบว์ โซลูชั่น จำกัด กำลังเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

(สำหรับผู้ที่สนใจ ให้ส่ง Resume มาที่ hr@rainbowsolutionsth.com)

1

IT Support
Qualifications:
 • Bachelor's Degree in Computer Science, Information Technology or related fields.

 • Good communication skills in English and Thai (Over the phone/Email).

 • ปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ทางด้านการติดตั้ง และการกำหนดค่า ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows และอุปกรณ์ทางด้าน Network ต่างๆ

 • สามารถทำงานเป็นกะกลางวันหรือกลางคืนได้

 • หากเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

Job Description:​
 • ประสานงานระหว่างทีมพัฒนาโปรแกรมและผู้ใช้โปรแกรม

 • ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 • ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำเอกสารเชิงเทคนิคของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น ทำคู่มือการใช้งาน คู่มือการติดตั้ง และแผนผังประกอบการใช้ให้กับลูกค้าและผู้ใช้งาน

 • วิเคราะห์และวินิจฉัยแก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ทั้งคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

 • สื่อสารกับผู้ใช้บริการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเน้นความพึงพอใจของลูกค้า

 • ตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาจนเสร็จสิ้นและสมบูรณ์

 • ช่วยเหลือให้คำปรึกษา ผู้ใช้งานในการใช้ระบบต่างๆขององค์กรได้

 • รับแจ้งบันทึกปัญหาและแก้ปัญหาต่างๆของผู้ใช้งาน

 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามโปรเจ็คให้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด

2

Programmer/โปรแกรมเมอร์
Qualifications:
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) และมีความรู้พื้นฐานในส่วนของ  Windows Application Microsoft.Net #, Web base application, และการสร้าง Reports

 • มีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Web2.0, HTML, CSS, JavaScript และ XML

 • มีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Object Orientated Programming (OOP)

 • มีความมุ่งมั่น และตั้งใจทำงาน รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้

 • สามารถเริ่มงานได้ทันที เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ  

3

Software Tester
Qualifications:
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการ Test มาก่อน

 • สามารถออกแบบ Test Scenario, Test Script, Test Case

 • สามารถควบคุม ดูแลและจัดการทำงานทางด้าน Test Design

 • สามารถวางแผนกการทำ Test ด้วยวิธีการ Test ที่เหมาะสม

 • มีความชำนาญใน SQL

 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 • จัดทำเอกสารการ Test และคู่มือการใช้งานเบื้องต้นได้

4

System Engineer (Cloud Computing)
Qualifications:
 • Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science, or Information Technology.

 • Strong knowledge of building solutions and deploying applications in the cloud such as virtual machine, virtual network, scripting & monitoring tools, and IT security.

 • Working experience in AWS services implementation.

 • Working experience in API Management, Platform management and DevOps are preferred.

 • Working experience with web and server technologies including Web Application and Windows Server.

 • Working experience in monitoring, backup/recovery.

 • Good analytical, troubleshooting, and problem-solving skills.

 • Strong service mind with excellent communication and presentation skills.

 • Ability to work independently with limited direction in a fast-paced environment.

Solutions You Can Trust

Rainbow Solutions

bottom of page